mynewspapers.net

Hur man beräknar det magnetiska fältet i en Bar Magnet

Hur man beräknar det magnetiska fältet i en Bar Magnet


En bar magnet är en bar-formade objekt som producerar ett magnetfält. Bar magneter är objekt som är magnetiserade under mycket lång tid. Objekt som innehåller material som kan vara magnetised som det kallas ferromagnetiska material. Beräkning av det magnetisk sätter in på en bar magnet är inte en enkel uppgift, lika fältstyrkan beror på sammansättningen av magneten; dock användbara approximationer kan göras att bestämma magnetfältet från en bar magnet.

Instruktioner

• Multiplicera kuben av avståndet från magneten (det vill säga multiplicera distansera av ett objekt från magneten med sig tre gånger) av de nummer två och pi. Som ett exempel, om avståndet från magneten är 0.3 meter, cubing detta nummer ger 0,027 och multiplicera detta med två och pi ger 0.169 mäter kubik (m ^ 3). Kalla detta resultat A.

• Multiplicera magnetfältet i slutet av baren magnet med längden på baren magnet och tvärsnittsarean på magneten. Som ett exempel, om de magnetiska sätter in på magneten är 1 Tesla (Tesla är en standard måttenhet för magnetfält), längden av bar magnet är 0.3 meter och tvärsnittsytan är 0,01 meter i kvadrat, är många 0,003 Tesla mäter kubik (T m ^ 3). Kalla detta resultat B.

• Dela resultatet B med resultat A. fullbordar vår exempel, dividera 0,003 T m ^ 3 av 0.169 m ^ 3 ger 0,018 T. Detta är det magnetiska fältet i baren magnet.