mynewspapers.net

Hur man beräknar beta formel

Hur man beräknar beta formel


"Stock beta" är en ekonomisk term som mäter risken för eller volatilitet för en aktie. Beta kan "ge allvarliga aktieanalytiker med insikter i förflyttningar av ett visst bestånd i förhållande till marknadens rörelser," enligt pengar-Zine webbplats. Att lära sig hur man beräknar en akties beta är lätt, om du förstår begreppet betaversioner och vilka variabler att använda i formeln.

Instruktioner

• Tolka betaversioner. Om lagerrörelserna är större än aktiemarknaden, måste beta vara större än ett. Om lagerrörelserna är mindre, måste betavärdet vara mindre än ett. En stor beta är lika med en större risk och belöning.

• Beräkna den avkastning. Formeln är "r = rf + beta (rm--rf)." RF är den riskfria räntesatsen som investerare förväntar sig att få från riskfria investeringar. Beta beskriver förhållandet mellan förehavanden av marknaden jämfört med enskilda beståndet. RM är marknaden returnerar att investeraren förväntas ta emot från aktiemarknaden.

• Beräkna beta. Använda sista aktiekurserna för ditt lager och slutkursen för indexet och koppla in dem i formeln beta. "Beta = kovariansen (lager kontra marknaden returer) / variansen för aktiemarknaden."

• Använder Microsoft Excel. Öppna Excel och ange formeln beta och de nödvändiga variablerna i formelfältet och en kolumn och rad i fältet Namn. Tryck på "Enter" och beta svaret visas på den angivna kolumn och rad.