mynewspapers.net

Hur man beräknar 10 till den negativa kraften

Hur man beräknar 10 till den negativa kraften


En exponent eller "power," anger att du ska multiplicera bastalet själv angiven mängd gånger; befogenheter av 10, i synnerhet, är lätt att beräkna, eftersom resultatet är en följd av så många nollor som exponenten anger. Exempelvis 10 ^ 4 är 10 * 10 * 10 * 10 eller 10000. När inför en negativ effekt, bör du i stället dela en av bastalet som många gånger - eller att göra beräkningen enklare, kan du först höja basen till positivt motsvarighet till exponenten, sedan dela en av resultatet.

Instruktioner

• Identifiera exponenten och ändra den från negativ till positiv. Till exempel, om du behöver beräkna 10 ^ -4, du vill ändra exponenten från -4 till 4.

• Höja 10 till positiva kraften du identifierat. Till exempel du vill beräkna 10 ^ 4, som är 10 000.

• Dela en av resultatet i steg 2. Till exempel du vill beräkna 1 / 10 000, vilket är 0,0001.