mynewspapers.net

Hur man beräkna genomsnittlig område med regn thiessen metoden

Hur man beräkna genomsnittlig område med regn thiessen metoden


I fältet i hydrologi är mätning av dagliga nederbörden mycket viktigt. Många metoder används. En är Thiessen polygon metod, en grafisk teknik uppkallad efter Alfred H. Thiessen, amerikansk meteorolog (1872--1956) som utvecklade den. Thiessen polygoner används för att beräkna områden i förhållande till specifikt placerad regn mätare och därmed beräkna det genomsnittliga beloppet av nederbörd som föll i en specifik bassäng under en storm eller väder incident.

Instruktioner

• Rita platsen för regn mätare på grundkartan med en blyertspenna.

• Anslut angränsande poäng med streckade linjer med en rak kant och penna.

• Konstruera vinkelrätt bisectors över streckad gränslinjerna.

• Anslut BISEKTRIS raderna till disposition polygoner som hör till varje station eller region.

• Räkna rutor på rutat papper att bestämma storleken på varje område. Områden av polygoner beräknas och som uttrycks i bråkform av det sammanlagda området.

• Skapa ett diagram med data. Till exempel fyra listkolumner märkta Station nederbörd, område i handfatet, procent av totala areal och justerat nederbörd. Under varje kolumn gett posten data. Under justerat nederbörd, multiplicera data i kolumnen en av data i kolumn tre för varje datapunkt.

• Beräkna summan av kolumn fyra, justerat nederbörden. Detta belopp motsvarar den totala nederbörden över hela området.