mynewspapers.net

Hur man behandlar en torris brännskada

Hur man behandlar en torris brännskada


Kolsyreis används för en mängd olika skäl. Den kan användas att hålla objekt cool, i vetenskapliga experiment och att skapa en dimma effekt. Vid hantering av torris, måste du alltid ta säkerhetsföreskrifter. Använd skyddshandskar skyddsglasögon så torris inte bränna huden eller få i ögonen. Även med skyddsutrustning, kan olyckor hända. Om du hittar du har bränts med torris, Följ några enkla förfaranden så snart som möjligt att behandla torr is brännskadan.

Instruktioner

• Blöt området brända av torr is med ljummet vatten. Fortsätta att spola området i flera minuter.

• Blot området med en ren bomullstrasa. Kontrollera din hud för att bedöma omfattningen av brännskadan. Om du har blåsor, se en läkare omedelbart. Om huden är bara röd, gå vidare till nästa steg.

• Tillämpar antibiotisk salva frikostigt på brända området.

• Lägg en gasbinda över brännskadan som behandlats med antibiotika salva. Se till att bandaget sträcker sig utanför de yttre kanterna av brännskadan.

• Anbringa gasbinda på huden med hjälp av medicinsk tape.