mynewspapers.net

Hur man återställer underhåll ljuset i en Toyota Corolla

Hur man återställer underhåll ljuset i en Toyota Corolla


Många Toyota Corolla modeller är utrustade med ett underhåll påminnelse ljus som tänds med regelbundna körsträcka mellanrum att påminna föraren att få motoroljan bytt. När en servicetekniker ändras motoroljan i Corolla, återställer han underhåll ljuset så den inte startar igen tills tröskelvärdet som körsträcka uppnås. Om ägaren av fordonet gör oljebyte sig, kan hon också manuellt återställa underhåll krävs ljuset. Instruktionerna för 2010 Corolla gälla tidigare modeller också.

Instruktioner

• Vrid tändningen till "Off" läge.

• Tryck och håll knappen resa mätarställning Återställ.

• Vrid tändningen till "På" läge. Starta inte motorn. Fortsätt att hålla ned knappen resa mätarställning Återställ.

• Släpp knappen resa mätarställning Återställ efter "000000" visas på displayen resa mätarställning och underhåll ljuset släcks.