mynewspapers.net

Hur man återställer tjänsten Lights för en Toyota Matrix

Hur man återställer tjänsten Lights för en Toyota Matrix


Varje modell Toyota matris är utrustad med en påminnelse underhållssystem som lyser upp en tjänst varningslampa på panelen instrument med jämna mellanrum. När regelbundet underhåll, till exempel ett oljebyte motor, utförs, bör service ljuset återställas. Återställa tjänsten ljuset kan resedatorn att exakt fastställa när nästa serviceintervall bör ske.

Instruktioner

• Sätt in nyckeln i tändningen. Vrid tändningen till "ACC" position. Starta inte motorn.

• Tryck och håll resvägmätaren återställningsknapp.

• Vrid tändningen till läge "ON".

• Release resvägmätaren återställningsknapp efter service ljuset återställs.