mynewspapers.net

Hur man återställer tjänsten indikatorlampan på en Mercedes Benz GL450

Hur man återställer tjänsten indikatorlampan på en Mercedes Benz GL450


Mercedes Benz GL450 sport-utility fordonet är utrustat med en service indikator varning som visas med regelbundna körsträcka mellanrum när underhåll behövs. Servicetekniker återställa ljuset under regelbundet underhåll så att den stängs av tills nästa service är nödvändig. Du kan manuellt återställa den service lampan när du underhåller ditt fordon. Dessa anvisningar gäller till 2011 GL450. Sekvensen är samma eller liknande för tidigare modell år.

Instruktioner

• Sätt in nyckeln i tändningslåset. Flytta av tändningen till läge I.

• Tryck på knappen vänster eller höger menyn på displayen tills körsträcka visas på skärmen. Menyknapparna finns direkt ovanför fönstret.

• Tryck på "Reset" knappen snabbt tre gånger. Återställningsknappen har ett "R" på den.

• Tryck på UPPIL eller Nedpil tills tjänsten menyn visas på displayen.

• Tryck på knappen vänster eller höger tills "Bekräfta" markeras på skärmen.

• Tryck på "Reset"-knappen en gång för att återställa service indikatorn.