mynewspapers.net

Hur man återställer Service lampan på en BMW E36

Hur man återställer Service lampan på en BMW E36


BMW E36 använder en inre dator övervakar körförhållanden och bestämma när rutinmässig service är nödvändig. När systemet har upptäckt att det behövs service, tänds en service på instrumentpanelen. Efter erforderligt underhåll utförs, behöver service ljuset återställas så att datorn kan spåra intervall tills nästa krävs service bör ske.

Instruktioner

• Öppna motorhuven.

• Skruva av locket på den diagnostiska dataporten, beläget direkt framför motorn mot förare sidan.

• Vrid tändningen till "II" läge utan att starta motorn.

• Böj gemet i formen "U".

• In ena änden av gemet i hålet märkt #7 i dataporten. In den andra änden i hålet märkt #19.

• Ta bort gemet efter fyra sekunder. Service ljuset återställer gemet är bort.

• Byt ut den gemensamma jordbrukspolitiken på diagnostiska dataport. Stäng motorhuven. Stäng av tändningen.