mynewspapers.net

Hur man återställer mikrovågsugnar efter strömavbrott

Hur man återställer mikrovågsugnar efter strömavbrott


När det finns ett strömavbrott, är det viktigt att följa ett korrekt förfarande för att skydda din mikrovågsugn. Strömstöt som händer när strömmen kommer tillbaka på kan skada magnetron röret i mikrovågsugnen. Magnetron röret är enheten i mikron som ger värme. Återställa en mikrovågsugn efter ett strömavbrott också inkluderar inställning av klockan. Det finns inga verktyg krävs för att utföra denna uppgift och den är klar på mindre än 5 minuter.

Instruktioner

• Koppla ur mikrovågsugnen från strömkällan när strömmen är fortfarande ute. Om mikron är en inbyggd, stänga av kretsbrytaren. Annars koppla ur mikrovågsugnen från vägguttaget. Detta förhindrar en strömstöt skadar magnetron röret när strömmen återställs.

• Aktivera kretsbrytaren eller Anslut mikrovågsugnen i uttaget bara när du är säker på att strömmen återställs permanent. Om det fortfarande stormar i området, kan kraften störas igen.

• Återställa klockan på mikron. Mikrovågor variera något på hur man ställer in klockan, men oftast finns det en klocka knapp du trycker på. Använd knappsatsen att mata in rätt tid och tryck på tidsknappen igen för att ställa in den.

• Testa mikrovågsugn att värma lite vatten så att det är fortfarande i bra fungerande skick.