mynewspapers.net

Hur man återställer G4 utan starta upp Disk

Hur man återställer G4 utan starta upp Disk


En PowerBook G4 kan utveckla en korruption i system-filen kontrollera de datum- och tidsfunktionerna. Detta kommer att orsaka av G4 med sig oförutsägbart, och det måste fastställas. Återställning av G4 Parameterinställningen RAM (PRAM) att fastställa datumet- och tidsfunktioner. Några viktiga kommandon är allt som behövs för---inga speciella program eller expertis med G4's operativsystem behövs. Förfarandet är enkelt och fungerar på ett identiskt sätt, oavsett vilken modell av PowerBook G4 har du.

Instruktioner

• Tryck och håll ner PowerBook G4 strömbrytaren tills LCD-skärmen går svart---är ström-knappen i det övre högra hörnet av tangentbordet.

• Tryck och håll ner följande nycklar tillsammans med ena handens fingrar: "Kommandot," "Alternativet," "P" och "R."

• Tryck på knappen power en gång aktivera PowerBook G4.

• Vänta på start-up ljudet ska gå ut två gånger. Släpp tangenterna så att PowerBook G4 kan starta upp på skrivbordet med ett nytt datum och tid systemfil som inte är skadad.