mynewspapers.net

Hur man återställer den Toyota Camry diagnostik koden

Hur man återställer den Toyota Camry diagnostik koden


När du har läst diagnostikkod och slutade de nödvändiga reparationerna på din Toyota Camry, måste du återställa de On-Board diagnostiska felkoderna. Relativt sett, denna uppgift är nästan en eftertanke, eftersom det inte är lika tidskrävande som letar upp en kod definition och utför reparationer. Men glömma får du inte att återställa koder, eftersom om du gör, "Check Engine" lampan förblir tänd på instrumentpanelen.

Instruktioner

• Krok kod skannern i den Camry diagnostiska porten under ratten. Detta är samma port du används för att hämta koderna.

• Slå på skannern.

• Slå på bilen.

• Vänta på felkoden visas på skannerns skärm. Detta bör ta endast några sekunder.

• Tryck på knappen "Radera" på skannern.

• Inaktivera bilen och scanner. Koppla från skannern från diagnostiska porten.

• Slå på den Camry elektriska system. Titta på instrumentpanelen. "Check Engine" lampan ska vara mörk. Om det inte är, återsluts skannern för att se om det finns en ny kod det eller helt enkelt radera koden igen.