mynewspapers.net

Hur man återställer den Check Engine i en 1998 Honda Civic LxDen 1998 Honda Civic är utrustad med ett system för omborddiagnos som övervakar olika elektroniska motorn och utsläppsbegränsande system. När ett fel identifieras i en eller flera komponenter, datorn "check engine" lampan tänds och lagrar en diagnostiska problem kod. Hämta koderna för diagnostik förfaranden och återställa den check engine ljus efter reparationer görs kräver användning av en automotive scan tool eller kod läsare. Låg kostnad kod läsare finns på de flesta stora auto-delar kedjor.

Instruktioner

• Vrid tändnyckeln till läge "Off" och fast scan tool kabeln till diagnosuttaget. På 1998 Honda Civic är kontakten vit i färgen och ligger under den förarsidan av strecket till höger om rattstången mellan kolumnen och mittkonsolen.

• Vrid tändnyckeln till läge "På". Verktyget kommer att driva upp när nyckeln är aktiverad. Från huvudmenyn visas på skärmen Skanna verktyg, välj "Generic OBD II" eller "Globala OBD II." Nästa meny, välj "Läs koder." Skriv ner alla koder visas för framtida referens om det behövs.

• Tryck på "Tillbaka" knappen på verktyget och välj "Klart koder" eller "Radera koder." Ett meddelande kommer att dyka upp och frågar om du är säker på att du vill återställa koderna. Välj "Ja". Inom några sekunder kommer ett annat meddelande dyker upp och säga att koderna är avmarkerade. "Check engine" lampan på din Honda återställs nu.