mynewspapers.net

Hur man återställer 2001 BMW 325i Skötselsymbolen

Hur man återställer 2001 BMW 325i Skötselsymbolen


2001 BMW 325i tillåter förare att spåra körsträcka mellan regelbundet underhåll genom att visa en indikatorlampa på panelen instrument när service är nödvändig. Ljuset, eller serviceintervallet, återställs vanligtvis av en tekniker efter service. Ännu kommer att om teknikern inte nollställa indikatorn, eller om fordonets ägare utför underhållet själva, indikatorn behöva återställas manuellt.

Instruktioner

• Sätta i nyckeln i tändningslåset, men slå inte på fordonet.

• Tryck och håll vägmätare reset knappen på instrumentpanelen.

• Vrid tändningen till läge "ON". Fortsätt att hålla ned knappen mätarställning tills det står "RESET." Släpp återställningsknappen.

• Tryck och håll ner vägmätare återställningsknapp tills "RESET" blinkar. Släpp knappen mätarställning.

• Tryck och håll ner vägmätare återställningsknapp tills "RESET" ersätts med "Slutet SIA." Släpp knappen mätarställning.