mynewspapers.net

Hur man använder JavaScript för att skriva ut en PDF

Hur man använder JavaScript för att skriva ut en PDF


Det är förståeligt att du kanske vill skriva ut en PDF-fil med kod som finns direkt i din webbsida. Alternativet är att göra din betraktare ladda ner i PDF-filen, öppna den och sedan skriva ut det från ett annat program som Adobe Acrobat. Använder JavaScript för att skriva ut en PDF sparar användaren besväret att gå igenom stegen för att granska en PDF-fil innan du skriver ut den.

Instruktioner

• Öppna din ordbehandlare, som du kommer att behöva skriva någon kod. En infogad ram, eller "iframe", är ett element på en webbsida för att hålla ett externt dokument. Eftersom JavaScript är kan skriva ut dess innehåll måste du iframe-elementet. Se bara till att webbsidans HTML-filen och PDF-filen finns i samma katalog om du vill att koden ska fungera ordentligt utan att ändras. Här är HTML-koden som ska vara i din sida: < iframe src="document.pdf" id = "PDFtoPrint" >< / iframe > attributet "src", eller källa, är hur det iframe-elementet vet var man kan leta efter ett externt dokument. I detta fall, pekar den på PDF-filen. Så, om din PDF-fil har ett annat filnamn eller sökväg, ändra "document.pdf" att återspegla korrekt information. Attributet "id" gör att du kan referera till denna iframe med JavaScript.

• Skriva ett JavaScript att referera iframe och skriva ut dess innehåll. Följande HTML-kod skapar en "Skriv ut" knappen med en rad av JavaScript i händelsehanteraren "vid klickning" att göra detta möjligt: < input type = "knappen" value = "Skriv ut" onclick="document.getElementById('PDFtoPrint').focus(); document.getElementById('PDFtoPrint').contentWindow.print();" > JavaScript refererar till iframe HTML-elementet av dess ID "PDFtoPrint" som du tilldelat. De två kommandon skickas till iframe för utskrift är "focus()" och "contentWindow.print()".

• Spara och testa ditt arbete. Du kommer förmodligen vill spara koden med filnamnstillägget "htm" och sedan den kan öppnas i webbläsaren för att testa.