mynewspapers.net

Hur man använder Excel att visa en PowerballPowerball lotterispel handlar plocka fem siffror mellan 1 och 59 och en sjätte nummer mellan 1 och 39. Microsoft Excel har ett random number generator kommando som gör att denna sekvens till simuleras.

Instruktioner

• Öppna upp ett tomt Excel-kalkylblad och skriv siffran "1" i cell A1. Skriv siffran "2" i cell A2. Skriv sedan siffran "3" i cell A3. Skriv siffran "4" i cell A4 och skriv sedan siffran "5" i cell A5.

• Skriver ordet "Powerball" i cell A6.

• Ange funktionen "= RANDBETWEEN(1,59)" i cell B1.

• Ange en exakt kopia av den här funktionen "= RANDBETWEEN(1,59)" in i cellerna B2, B3, B4 och B5.

• Ange funktionen "= RANDBETWEEN(1,39)" i cell B6.

• Slå på "F9" för att generera slumptal simulera Powerball spelet.