mynewspapers.net

Hur man använder en enkel abacus

Hur man använder en enkel abacus


När det gäller matematik, kan du som standard en kalkylator för snabba svar. Men ett annat sätt att göra beräkningar som är manuella och det kräver mycket lite skicklighet. Du kan använda en kulram, även kallad en räknande tabell, för hjälp med grundläggande addition och subtraktion. Oavsett om du är undervisning en ung person matematik eller balansera ut din ekonomi, är en kulram en klassisk pedagogisk leksak som kommer komma till hands när du behöver en paus från elektronik och maskiner.

Instruktioner

• Skjut alla pärlor på abacus åt sidan av ramen. Oavsett om det är en stående, liggande eller hängande abacus, måste du börja i denna position.

• Öva dessutom på abacus genom att första räkna ut ett antal sängar på en kolumn. På samma kolumn, räkna ut en annan mängd pärlor och sedan hitta det totala antalet pärlor som du har valt. Till exempel, om du först skjut över tre pärlor och sedan glida över två mer, ska du har lagt tre och två för att göra fem pärlor på ena sidan av en kolumn. Abacus är inte idealisk för att lägga till decimaler eller fraktioner. Men du kan bryta större siffror upp till tiotals, hundratals eller tusentals och använda pärlorna på abacus att lägga till de.

• Lär dig subtraktion på abacus genom att börja igen med alla pärlor en sidan. Ta bort en pärla eller flera pärlor och sedan räkna hur många är kvar på den ursprungliga sidan. Om du började med 10 pärlor, till exempel, och du valde att ta tre pärlor bort, kommer du ha dras tre från 10 som lämnar sju pärlor.

• Skjut över pärlor på en kulram att hålla reda på händelser i ditt liv. Du kan använda en kulram att räkna ner dagarna till en speciell händelse, hålla reda på antalet tillgångar du äger, eller att räkna hur många kunder du har sett i en dag.