mynewspapers.net

Hur man ändrar den bakre hjul Stud på en 1999 Toyota CorollaDubbar med bakre hjulen på en 1999 Toyota Corolla trycks in i hub. Dubbar kan misslyckas när hjulen tas bort ofta, klackarna är alltför uppskruvade eller hjul klackarna installeras felaktigt. Successiva demontering och montering av hjulen tenderar att överanstränga trådar på ratten reglarna och orsaka cross-threading. Sprida några anti-gripa förening på gängorna minskar chansen för misslyckande.

Instruktioner

• Öka och stödja fordonet på pallbockar. Ta bort bakhjulen, med släpande skiftnyckel.

• Slå bakre broms trummor i centrum, med en hammare. Åtgärden anger bromsbackarna i tillräckligt för att ta bort trumman. Dra trumman av axel navet. Hammer den trasiga stud ur navet.

• Sätt in den nya stud och driva det så långt möjligt för hand. Sprids några anti-gripa förening på trådarna i den nya stud och på de två brickorna. Placera brickorna på den nya stud och tråd lug muttern på stuteriet ned till brickorna.

• Dra åt muttern lug Rita den nya stud in i hub. Fortsätt skärpning tills stud dras tätt och chefen för stuteriet är jäms med navet. Ta bort lug mutter och brickor. Installera hjulet och lägre fordonet.