mynewspapers.net

Hur man ändrar batteri i en BRK brandvarnareBRK tillverkar rökdetektorer. Företagets batteridrivna modeller använder en 9-volts snapin-modulen batteri, standard i batteridrivna brandvarnare. Batteriet i en brandvarnare bör ändras flera gånger om året för att säkerställa korrekt drift när det behövs. Byta batteri i en BRK brandvarnare sker på samma sätt som de flesta andra märken.

Instruktioner

• Placera en trappstege under brandvarnaren att nå den. Säkerställa trappstege är helt öppen att undvika en olycka.

• Vrid motsols för att ta bort det från takbeslag brandvarnaren kropp. Ta brandvarnaren till en disk eller byrå topp att arbeta på den.

• Vänd brandvarnaren och leta upp batteriluckan. Dörren är rektangulärt och på en av kortsidorna av rektangeln finns en fördjupning.

• Skjut din nagel under dörren av indraget och Vik upp dörren.

• Dra ut det gamla batteriet från där det fäster anslutningen i brandvarnaren.

• Sätt in det nya batteriet i samma position som gammal en upptagen. Knäppa batteriet i anslutningen på brandvarnaren och stäng dörren.

• Installera brandvarnaren på taket fästet genom att vrida den medurs. Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen på enheten.