mynewspapers.net

Hur man ändrar äganderätt till en annan på en titel

Hur man ändrar äganderätt till en annan på en titel


Överföra titel till en annan person innebär att ge det individuella ägandet av en hem eller andra egenskap och ger upp ett eget intresse. Överföra titel på en fastighet är en juridisk process som inte bör anges i lätt. Det kräver rätt dokument, en förståelse för rättsliga konsekvenser och en förståelse för hur titeln hålls.

Instruktioner

• Kontrollera ägo på en titel med hjälp av en titel rapport eller den aktuella gärningen. Till exempel kan antingen dokument ange, "John Smith, en ogift man."

• Hämta en Fyll-i-blank gärning från Internet. många webbplatser, såsom titeln företaget Chicago Titel (se referenser), erbjuder online Fyll-i-blank former gratis. Generellt används en quitclaim gärning att överföra titel utan garantier medan en grant gärning garanterar att en egenskap är fri från panträtt och utanför ägandeanspråk.

• Komplett information för kreditgivaren--den person som för närvarande innehar titeln. Detta bör omfatta personens namn och hur titeln hålls enligt den aktuella gärningen. Till exempel: "Bob Jones, en enda man."

• Fyll i informationen för behörige--personen titeln överförs till. Detta bör omfatta personens namn och deras civilstånd. Exempel: "Jane Smith, en ogift kvinna."

• Ha donatorn tecken dådet framför notarius publicus. Namnteckning måste bevittnas av en notarie för dådet lagliga.

• Ta signerade och notarie dådet till County brännarens kontor och har det spelats in. Då ändras lagligt ägande och namnet på egenskapen.