mynewspapers.net

Hur lätt en gasspis

Hur lätt en gasspis


Moderna Gasspisar använder en elektronisk tändning växel snarare än en pilot ljus för att tända gasen för matlagning. Detta innebär att du kan tända din gasspis med en knapptryckning istället för flera matcher eller en tändsten. Naturligtvis har du fortfarande möjlighet att tända gasspisen för hand med tändstickor eller en tändsten om tändningen inte fungerar första gången.

Instruktioner

• Öppna gas regulator ventilen genom att trycka den i och vrida det till en låg inställning.

• Skjut tändningen en gång.

• Om gasspisen inte tänds på första försöket, Stäng förordning gasventilen i en minut genom att trycka på den och vrida den tillbaka till läge "Off".

• Öppna gas förordning ventilen, ställa in den lite högre än du gjorde på den första belysning försöken och skjut tändningen igen.

• Ljus gasa med en match eller en tändsten om gasspis inte tänds när du Skjut tändningen igen.