mynewspapers.net

Hur länge kan en mänsklig hjärna gå utan syre?

Hur länge kan en mänsklig hjärna gå utan syre?


Den mänskliga hjärnan och ryggmärgen är de två delarna av det centrala nervsystemet. Hjärnan, en grapefrukt-stora del av din kropp, kräver stora mängder syre för att fungera på en optimal nivå.

Deprivation

Den mänskliga hjärnan kan pågå bara 4 till 6 minuter utan syre innan permanent skada uppstår, enligt California State University. En stroke eller annan händelse som orsakar även kortsiktiga syrebrist, är snabb behandling avgörande för att förhindra skador på hjärnan.

Sammansättning

Hjärnan består av cirka 100 miljarder nervceller som styr nästan varje aktivitet i kroppen. Artärer bär syrerikt blod i hela alla områden i hjärnan.

Kul att

Den mänskliga hjärnan använder 10 gånger mängden syre som alla andra delar av kroppen, enligt Franklin Institute. Den använder 20 procent av syret används av hela kroppen.