mynewspapers.net

Hur länge håller banker poster kontrollera & sparkonton?Bankerna ska föra register med att kontrollera och sparkonton i minst fem år efter senaste aktivitet. Dessa record-lagring krav gäller för personliga bankkonton och företagskonton. Om banken är köpt av en annan bank, skall posterna förvaras av den nya institutionen för den tiden.

Retention lagar

Nationella banker är enligt lag skyldiga att föra register i minst fem år om kontot hade någon insättning på mer än £65. Banken kan välja att föra register för en längre period. Banker är juridiskt tillåtet att ta ut för att göra kopior av dina journaler.

Outtagna konton

När kontot är outtagna eller klassificeras som inaktiv, måste bankerna fortfarande behålla uppgifterna på sluten bankkonto. Lagar i varje stat kräver dock ett konto överlämnas till staten kassör efter tre till fem år av inaktivitet. Detta kallas escheating och kan resultera i en bank med poster på ett konto som redan har varit vände till staten outtagna egendom program.

Enskilda Retention

Individer kan vara nödvändigt enligt lag att hålla kopior av sina egna kontroller längre än fem år, såsom rensas kontroller för skatteinbetalningar. Företag uppmanas att hålla kontroller för skatteinbetalningar för evigt.