mynewspapers.net

Hur lång Rose Bush träd växa?

Hur lång Rose Bush träd växa?


Träd rosor, även kallad standard rosor, är buskrosor som har varit ympade på en lång stam eller stammen. Träd rosor växer upp till 4 fot lång.

Typer

Träd rosor kan ympas från nästan alla rosa sorter. De vanligaste typerna är hybriden te, grandiflora och floribunda. Hybrid te rosor blommar på enstaka stammar och finns i ett brett spektrum av färger. Floribunda rosor är kort, härdiga buskrosor som blommar i kluster. Grandiflora rosor som hybrid te rosor i deras anläggning längd och popularitet som snittblommor, men har flera blommor per stjälk och blommar oftare än te hybridsorter.

Funktioner

Beskära träd rosor beroende på typ av rose som är ympade på stammen. Sorter som blommar bara en gång per säsong bör beskäras efter blomning. Sorter som blommar flera gånger bör beskäras under deras vilande säsong.

Geografi

Rosorna växer bäst i full sol och väldränerad sur jord med ett pH mellan 5.5 och 7.0. Ändra marken med organiskt material före plantering för att uppmuntra dränering och förhindra järnbrist. Mulch efter plantering till ett djup av 2 till 4 inches.