mynewspapers.net

Hur konvertera Word till JPEG på en Mac

Hur konvertera Word till JPEG på en Mac


Filformatet JPEG är ett allmänt accepterade format används för bildfiler, särskilt när du vill infoga en fil i ett annat dokument, till exempel en PowerPoint-presentation eller PDF. Konvertera en fil som en Word-fil till JPEG-format kan vara ganska bra för dessa typer av program. Tänk på att bilden kommer att bestå av pixlar, så kvaliteten på texten inte kanske lika bra som om du var att hålla filen som Word-dokument eller PDF. Det mest effektiva sättet att göra detta är att spara Word-dokumentet som en PDF direkt från Word för Mac, och sedan snabbt konvertera PDF till en JPEG-fil.

Instruktioner

• Öppna Word-dokumentet på din Mac som du vill konvertera.

• Klicka "fil, spara som."

• Skriv ett nytt filnamn för dokumentet och notera målmappen.

• Klicka på "Format"-listan. Välj "PDF" som filformat.

• Klicka "Spara."

• Öppna förhandsgranska, inbyggd bild- och PDF-läsare för Mac. Det ligger normalt på Dock också som i mappen "Program" i Finder.

• Klicka på "File, Open" att hitta PDF-filen du skapade.

• Klicka "fil, spara som."

• Byt namn på filen om du behöver. Välj en målmapp för filen. "Format"-menyn, välj "JPEG."

• Klicka "Spara." Filen är nu omvandlas till JPEG.