mynewspapers.net

Hur konvertera trefas kilowatt till ampere

Hur konvertera trefas kilowatt till ampere


Elektrisk effekt mäts i watt (W) eller kilowatt (kW), spänningen mäts i volt (V) och nuvarande mäts i ampere (ampere). Relationerna mellan dessa värden kan hjälpa dig lösa okänt värde, som, om du vet makten, men behovet av att finna ampere. När du har tre-fas, måste du dividera resultatet av kvadratroten av tre, eller ca 1.73, exakt konvertera. Dessutom har du också känna spänningen.

Instruktioner

• Multiplicera antalet kW med 1000 för att konvertera till W. Till exempel, om du har 2kW, multiplicera 2 av 1000 för att få 2 000W.

• Dela antalet W av spänning. T ex om spänningen är lika med 120 V, dela 2.000 av 120 för att få 16,67.

• Dela resultatet av 1,73 att hitta ampere. Dela av 1,73 på grund av de tre faserna. Att fylla i exempel, dela 16,67 av 1,73 för att få 9.63 ampere.