mynewspapers.net

Hur konvertera Taper Per fot till graderNär de bygger en vägg, en ramp eller en uppfart, är det viktigt att veta Kona i både vinkel på uppgång eller grader från lodlinjen. Medan den faktiska utformningen och konstruktionen använder ofta koniska i inches per fot, anges många planer och bestämmelser den tillåtna Kona eller lutning i grader. Det ena kan likställas med några enkla formler.

Instruktioner

• Konvertera fraktionerad tums mätningar till en decimal tums motsvarande. Till exempel konvertera 1/4 tum till 0,25 tum. Använd minst fyra decimaler för noggrannhet i dina beräkningar.

• Dela den decimala tum med 12 för att komma fram till decimal foten koniska per fot. Exempelvis 1,25/12 = 0.1042.

• Konvertera decimal foten Kona till en vinkel i grader genom att ta arcus tangens för Kona. Arcus tangens är ibland märkt atan eller tan-1 på miniräknare. Till exempel: Atan(0.1042) = 5.94 grader. Du kan runda till-14.4 grader ReK korta sträckor.