mynewspapers.net

Hur konvertera Serum alkohol till alkohol i blodet

Hur konvertera Serum alkohol till alkohol i blodet


När någon dricker alkohol, absorberas genom magen och överför till blodet. Som ett resultat, avgör blodprov som tagits för att testa hur mycket alkohol som någon har intagit. Många blodprov återges i serum, ta bort de röda blodkropparna i processen. Detta ökar halten i provet och ändrar förhållandet mellan alkohol till blod. Baserat på statistiska studier, har forensics experter utvecklat konverteringsfaktorer för att jämföra alkohol serumkoncentrationen till alkoholkoncentration i blodet.

InstruktionerKontrollera ett blodprov resultat genomfördes på serum och inte helblod. Serum har högre vattenhalt än helblod och ger ett annat resultat.Dividera den alkoholkoncentration i Serum eller SAC med 1,14 konvertera till alkoholkoncentration i blodet eller BAC, såsom BAC = (SAC/1.14). Denna faktor, baserade på statistisk analys av vatten koncentration i serum, används ofta i kriminalteknik och brottsbekämpning i USA.Utveckla ett sortiment av BAC värden för större noggrannhet. Enligt forensics toxikolog Dr Nachman Brautbar, "från experimentella studier en plasma-blod förhållandet mellan 1,22-till-1 motsvarar medelvärdet plus 2 standardavvikelse och denna högre omräkningsfaktor bör användas i kriminaltekniska arbete." Enligt Dr Brautbar analys, BAC = (SAC/1,22) och ger en mer konservativ uppskattning. I Kanada, centrum för kriminaltekniska vetenskaper använder BAC = (SAC/1.16). Beräkning av alla tre omvandlingar ger ett korrekt urval av alkoholkoncentration i blodet baserat på serum tester.