mynewspapers.net

Hur konvertera rördiameter från Imperial till metriskaFram till nästan universell antagandet av metersystemet rör alla mätningar används brittiska imperialmått. Med den utbredda användningen av metriska rörledningar i nyproduktion och reparationer av befintliga rörsystem är det ofta nödvändigt att gå med rör av metriska och kejserliga mått. Att göra detta effektivt krävs matchande deras diametrar. Omvandla diametern av ett imperialistiskt rör till metriska enheter kräver endast grundläggande matematiska färdigheter och en miniräknare.

Instruktioner

• Upprätta diameter röret i brittiska standardenheter. Konvertera alla imperialistiska bråk till decimaltal dividerar täljare, eller högsta antal, av nämnaren eller botten nummer. Till exempel, är 1/2 samma som 1 delat med 2 eller 0,5. En kejserlig röret mäter 1 1/8 inches har en diameter på 1,125 inches eftersom 1 dividerat med 8 är lika med 0,125.

• Multiplicera den kejserliga diametern med 25,4, hur många millimeter (mm) i 1 tum. Till exempel motsvarar 0,5 multiplicerat med 25,4 12,7, så en halv tum pipa har en diameter på 12,7 mm.

• Kontrollera om fel genom att dividera den metriska diametern 25,4. Om resultatet inte lika imperialistiska diameter röret fanns ett fel i dina beräkningar.