mynewspapers.net

Hur konvertera PSI till vattenmätaren

Hur konvertera PSI till vattenmätaren


I början av 1600-talet mätte forskare Evangelista Torricelli först trycket av jordens atmosfär genom att testa hur högt den kan pressa vatten upp en vakuum förslutna kolumn (dvs en barometer). Medan Torricelli senare ersatt vattnet i sina barometrar med kvicksilver, termen "vatten gauge" fortsatte att användas. Eftersom vatten övertryck kan uttryckas i millimeter (mmWG), centimeter (cmWG), mäter (mWG), tum (inWG) eller fot (ftWG), är det viktigt att du betala nära uppmärksamhet till enheterna börjar användas. Om du vill konvertera ett mått på trycket från psi (pounds per kvadrattum) till en vatten-gauge-baserad enhet, kräver det grundläggande aritmetik.

Instruktioner

• Multiplicera trycket (i psi) med 6894.78 att konvertera sina andelar till Pascal.

• Dela värdet från steg 1 av 9.80665 konvertera sina andelar till mmWG.

• Dela upp värdet från steg 1 av 98.0665 att konvertera sina andelar till cmWG

• Dela upp värdet från steg 1 av 9806.65 att konvertera sina andelar till mWG

• Dela värdet från steg 1 av 249.089 att konvertera sina andelar till inWG.

• Dela värdet från steg 1 av 2,989.07 att konvertera sina andelar till ftWG.