mynewspapers.net

Hur konvertera ml till uns

Hur konvertera ml till uns


Omfamna det metriska systemet genom att lära dig hur du konverterar milliliter till flytande uns. Både milliliter och uns mäta volym av ett ämne, men möter du inte sannolikt det metriska måttet i USA. Använd denna konvertering för att förbereda Europeiska recept när du använder Amerikan mätning koppar med markeringar i fluid ounces. När du vet hur man konverterar milliliter till uns, kan du också konvertera från uns till milliliter och från liter till gram.

Instruktioner

• Multiplicera antalet milliliter av 0.0338 att hitta antalet ounces. Till exempel konvertera 10 ml till uns: 10 ml x 0.0338 = 9.58 gr.

• Konvertera antalet uns till milliliter genom att multiplicera antalet uns med 29.573. Till exempel konvertera 284gr till ml: 284gr x 29.573 = 295.73 milliliter.

• Kontrollera din konvertering från milliliter till uns genom att multiplicera svaret med 29.573 milliliter till se om du får din ursprungliga antalet milliliter. Till exempel konvertera 10 ml till uns: 10 ml x 0.0338 = 9582gr 9582gr x 29.573 ml = 9.995 milliliter.

• Använda en online-metriska kalkylator--som en på www.worldwidemetric.com/metcal.htm--for mer exakt omvandlingar.