mynewspapers.net

Hur konvertera liter per gallon till mpg

Hur konvertera liter per gallon till mpg


När du reser i ett land som säljer bränsle i liter, undrar du hur många gallons du använder. Du kan enkelt konvertera liter per gallon till miles per gallon (mpg) att hålla reda på bränsleförbrukning. Lär dig några enkla formler och du kan göra omvandlingar i huvudet.

Instruktioner

• Multiplicera antalet liter bränsle har använts genom 0.264 för att hitta motsvarande i gallons. Till exempel motsvarar 40 liter 10.56 gallons. (Dividera antalet liter bränsle med 4 om du inte har en miniräknare och bara vill ha en grov uppskattning.)

• Multiplicera de kilometer du har drivit av 0.621 att hitta motsvarande i miles. Till exempel motsvarar 60km 37.26 miles. (Dela upp antalet kilometer av 3 och multiplicera med 2 för en grov uppskattning i miles.)

• Dela 235,2 av antalet liter per 100km att hitta motsvarande i mpg. Det finns inget enkelt sätt att göra detta i ditt huvud, men du kan komma ihåg några nyckelnummer: 15 liter per 100km är lika med ca 15mpg, 10 liter per 100km ca 23mpg och 7 liter per 100km ca 33mpg.