mynewspapers.net

Hur konvertera Km Per Liter till Miles Per Gallon

Hur konvertera Km Per Liter till Miles Per Gallon


Omvandlingen av kilometer per liter (km/L) till miles per gallon (mi./gal.) kan genomföras i steg eller alla på en gång. Konverteringen kräver en Omvandlingstabell, som den tillgängliga från University of Minnesota.

Instruktioner

• Konverteringsfaktorn för kilometer (km) till miles (mi.) är 1 km = 0.621371 mi. Multiplicera därför ett nummer i km/L med 0.621371 mi./km. Detta kommer att konvertera nummer till miles per liter (mi./L). Till exempel, om en bil uppnås 15km/L, sedan samma bil skulle uppnå (15km/L)---(0.621371 km/mi.) = 9.32 mi./L.

• Konverteringsfaktorn för liter till gallon är 1 L = 0.26417 gal. För att konvertera liter benämna av den tidigare omvandlingen till gallon, dividera med 0.26417 gal/L. Numret kommer nu att i enheter av mi./gal, vanligen förkortat "mpg." (9.32 mi./L) ÷ (0.26417 gal./L) = 35.3 mi./gal.

• Denna process kan effektiviseras genom att kombinera de två faktorerna konvertering till en. Istället för att multiplicera med 0.621371 och dividera med 0.26417 i separat steg, helt enkelt multiplicera den ursprungliga km/L-nummer med 2.352: (15 km/L)---(2.352 mi. L/gal.km) = 35.3 mi./gal.