mynewspapers.net

Hur kan man kontrollera transmissionsolja på en 1999 Ford Escort

Hur kan man kontrollera transmissionsolja på en 1999 Ford Escort


Transmissionsolja i 1999 Ford Escort smörja rörliga delar i din sändning att garantera att fungera korrekt. Till skillnad från bensin och olja brinner transmissionsolja inte, menande bil ägare inte behöver att regelbundet lägga till vätska. Om du upplever problem med din Ford Escort, bör du kontrollera vätskenivån överföring som en del av felsökningsprocessen, särskilt om bilen skiftande hårt under körning.

Instruktioner

• Enhet 1999 Ford Escort tills motorn når normal körning temperatur. Om du inte regelbundet ta del av den operativa temperaturen av ditt fordon, enheten för ungefär 20 miles.

• Parkera bilen på ett jämnt underlag, engagera parkeringsbromsen och öppna motorhuven av fordonet.

• Dra transmission fluid oljestickan ur filler röret och torka transmissionsolja off av oljestickan med en trasa. Transmission fluid oljestickan ligger till vänster om batteriet på förarens sida av motorrummet.

• Sätt in oljestickan fullt i filler röret och dra ut den igen.

• Undersök transmission fluid märket på oljestickan. Varumärket vätska bör sitta i intervallet visas på oljestickan. Lägg till transmissionsolja om märket är under intervallet.