mynewspapers.net

Hur justera köksluckor

Hur justera köksluckor


Sprucing upp köket med nya dörrar är ett billigare alternativ än ersätter skåp helt. Du kan märka de nya skåpdörrar hänga i en udda vinkel eller de går inte att stänga ordentligt. Dörrarna behöver justeras om så är fallet. De behöver inte tas bort och du behöver inte några speciella verktyg eller utrustning för att utföra denna procedur, som tar bara några minuter att slutföra.

Instruktioner

• Öppna en dörr och leta upp skruvarna på utsidan av gångjärn hakparenteserna.

• Lossa skruvarna håller gångjärn klammen till insidan av skåpet med en Phillips-skruvmejsel, vrida huvudet i en moturs. Skjut dörren upp eller ner till önskad position. Åter dra åt skruvarna när dörren är jäms med toppen och botten av skåpet.

• Vrid skruvarna på gångjärn klammen fäst på insidan av dörren för att flytta dörren vänster eller höger. Dörren kommer att flytta något som skruvarna justeras i endera riktningen. Fortsätt att dra åt eller Lossa skruvarna tills dörren är jäms med kanterna av skåp ramen.

• Upprepa steg att justera ytterligare köksluckor.