mynewspapers.net

Hur jämför en groda och en mänskliga andningsorganen

Hur jämför en groda och en mänskliga andningsorganen


Grodor och människor har många jämförbara organ system, inklusive det respiratoriska systemet. Båda använder sina lungor att ta in syre och utvisa avfall gaser som koldioxid. Det finns skillnader i hur de andas, och på sätt grodor komplettera intaget syre genom huden. Förstå likheter och skillnader kan hjälpa dig att jämföra och kontrastera två.

InstruktionerFörklara likheter mellan groda lungor och mänskliga lungor. Grodor och människor har en glottis som stänger av luftstrupen vid sväljning. De har också en struphuvudet som innehåller stämbanden och luftrören som delar i ett par luftblåsor kallas lungor. Lungorna kan är gjorda av elastisk vävnad och expandera och kontrakt.Diskutera skillnaderna i mekaniken i andning. Däggdjur har ett blad av muskeln kallas en membran som är kopplad till revbenen och längst ned i lungorna. När membranet kontrakt, det expanderar brösthålan och skillnaden i lufttryck suger luft i lungorna. Grodor har inte en membran, och i stället de pumpar luft in och ut ur lungorna genom att expandera och avtalsslutande deras hals sac.Diskutera skillnaderna i huden på grodor och människor. Grodor har en fuktig, genomsläpplig hud, som kan överföra gaser som koldioxid och syre. Människan har torr hud som är ogenomtränglig för gasutbyte, så nästan alla gasutbyte sker i lungorna. Detta innebär att människors lungor måste vara mer effektiva än grodan lungor.