mynewspapers.net

Hur gör jag räkna ut moms innehåll?

Hur gör jag räkna ut moms innehåll?


MOMS, formellt känd som mervärdesskatt, är en typ av skatt som tas ut på alla varor och tjänster producerar i ett land. Till exempel ökade Storbritanniens mervärdesskattesats från 15 till 17,5 procent år 2010, och sedan till 20 procent under 2011. MOMS i de flesta länder varierar från 10 till 25 procent. MOMS innehållet i en produkt avser hur mycket skatt påförs en försäljning av en produkt. Priser inkluderar normalt moms medan grossistpriser inte. Du kan beräkna moms innehållet i en produkt för att veta hur mycket pengar som går till statens kassakistor från försäljning av en produkt. Du kan också vara intresserad av MOMSEN om du är en grossist köpare och skulle vilja veta hur mycket skatt du ska betala.

Instruktioner

• Läsa priset på en produkt. Låt oss anta att produkten kostar £10.

• Slå upp skattesats för denna produkt. MOMS är oftast enhetlig över alla produkter, även om det finns undantag. Mat, kulturella evenemang, konst, charitable evenemang och utbildning är mervärdesskattebefriad i många länder. Momssatser för olika produkter kan kontrolleras på skatt collector's kontor. I Storbritannien är det Her Majesty's Revenue och seder.

• Multiplicera värdet av produkten av mervärdesskattesatsen (mätt i procentandelar), då klyftan med 100. Till exempel om värdet av produkten är £10 och momssatsen är 20 procent, då halten moms blir: £10 * 20 / 100 = £2