mynewspapers.net

Hur gör jag lösa ekvationer med en Casio fx-991MS kalkylator?

Hur gör jag lösa ekvationer med en Casio fx-991MS kalkylator?


Casio fx-991MS levereras med en inbyggd ekvationslösaren. Detta är användbart om du redan vet att processen för att lösa särskilda typer av ekvationer men vill inte gå igenom de rote algebraiska och aritmetiska processerna. Fx-991MS kan lösa kvadratiska och kubiska ekvationer som innehåller en okänd variabel och linjära ekvationssystem med två eller tre okända.

Instruktioner

• Använd "MODE"-knappen på din räknare Casio FX-991MS för att välja EQN läge.

• Bestäm vilken typ av ekvationen du behöver lösa. Om det har endast en okänd variabel, Använd pilen sida för att flytta till kvadratisk/cubic equation solver skärmen. Om den har två eller flera okända variabler, använda samtidig ekvation skärmen--bör det vara den första skärmen som visas i EQN läge.

• Välj en ekvation format. För singel-variabel ekvationer, kan du välja "2" för en andragradsekvation eller "3" för en kubik ekvation. Minns att en andragradsekvation har formen, axe ^ 2 + bx + c = 0, och en kubik ekvationen är av form axe ^ 3 + bx ^ 2 + cx + d = 0. Ekvationssystem, kan du välja "2" eller "3" att indikera antalet okända variabler. Observera att för att lösa ett ekvationssystem med "n" okända, måste du ha minst "n" ekvationer. Observera också att fx-991MS löser endast system av första ordningen, linjära ekvationer och inte ekvationssystem kvadratiska eller kubik.

• Ange koefficienterna för din ekvation eller ekvationer. Räknaren vilja snabb du för värden för koefficienterna representeras av a, b, c, och d i generiska ekvationen format. Använd en negativ variabel för att Visa subtraktion. Till exempel för ekvation 5 x ^ 2-7 x + 2 = 0, anger du ett = 5, b = -7 och c = 2.

• Slå på "=" knappen för att lösa ekvationen eller ekvationer. Använda nedåtpilen bläddrar i värdena i variablerna löst.