mynewspapers.net

Hur fungerar förbetalda Porto?

Hur fungerar förbetalda Porto?


Med förbetalt porto betalas fraktkostnaden innan utskick. Denna betalningsmetod Porto finns i olika former och var och en av dem fungerar något annorlunda. Det är möjligt för avsändare eller mottagare att förskottsbetala.

Business svarskuvert

Denna typ av Porto är förutbetalt för avsändaren, mottagaren betalar bara om någon e-post kuvert eller vykort utan en stämpel. Enligt US Postal Service (USPS), betalar mottagare mer än detaljhandeln kostnaden för en stämpel, plus årliga avgifter. De betalar oftast för portot i förväg.

Stämplad Mail

Människor ofta mail kuvert, lådor och vykort av sätta förbetalda stämplar på dem, snarare än att besöka ett postkontor. Postgången postmarks stämplarna (förhindra återanvändning) och transporterar posten till sin destination, om inte det förbetalda portot är otillräcklig. Om problemet uppstår, skickas postpaket tillbaka till avsändaren.

Utskrivna etiketter

Det är också möjligt att betala online och skriva ut förbetalda adressetiketter. Olika företag erbjuder sådana tjänster, ibland med rabatt jämfört med normala postkontor priser. Till exempel avgifter USPS 80p mindre för att skicka en fem pund Priority Mail box från kust till kust om det är kontantkort online.