mynewspapers.net

Hur fungerar en bärbar generator trefas?

Hur fungerar en bärbar generator trefas?


Det finns flera typer av tre fas motordrivna generatorer. Generatorer ger el på platser där det annars skulle ha någon makt, och många kanske inte vet hur de tre fas bärbara generator verk.

Hur de fungerar

Tre fas bärbara generatorer är byggda med stora magneter som snurra med en hög hastighet. Ett rörligt magnetfält skapas och fältet möter med rullar av tråd kallas en stator. Statorn omger rotorn. När kabeln påverkas av magnetfältet, induceras en ström i kabeln.

Faser

Tre fas generatorer har tre uppsättningar av lindningar runt en rotor. De spänning spår producerade uppvägs av 120 grader. Detta skiljer sig från en enstegs generator i att det finns en enda slingrande som producerar ett enfas AC spänning spår. Tre fas generatorer är generellt mer effektiva än enfas och används mest för större, industriella ändamål.

Bränslekällor

Tre fas generatorer är byggd för att köras på en mängd olika bränslen. Från och med 2010 är de populäraste bränslekällorna diesel och propan. En mindre vanlig bränslet alternativet är naturgas.