mynewspapers.net

Hur för att transportera syre cylindrar

Hur för att transportera syre cylindrar


Människor som inte får tillräckligt med luft naturligtvis behöva använda syrgas för att deras andning och förbättra deras livskvalitet. Syrgas som lagras i cylindrar är antingen komprimerad oxygen gas eller flytande syre. Följ regeringens riktlinjer för att transportera dessa cylindrar för att vara säker.

Instruktioner

• Läs tillverkarens instruktioner på etiketten av cylindern. Den innehåller detaljerade instruktioner och försiktighetsåtgärder som skall vidtas vid hantering av syre cylindrar.

• Tvätta händerna av någon olja eller fett. Du ska inte hantera syre cylindrar med hala händer.

• Kontrollera varje cylinder så att den är fri från läckor och sprickor innan du läser in det på ditt fordon. Inspektera området runt ventilen och tryck tryckavlastningsanordning. Om cylindern innehåller några bucklor, är urholkad eller urkärnade, bör då du inte hantera det.

• Placera en skyddande ventil lock på varje cylinder. Säkra och lagra cylindrar i en bärbar cylinder rack eller vagn för att transportera cylindrar. Dessa vagnar har låsanordningar som säkert håller cylindrar på plats i upprätt läge. Cylindrarna bör inte blockera några gångar eller utgångar. Viktigast, lagra bort från källor av värme och potentiella gnistor.

• Sitter cylinder tankarna i upprätt läge i backar eller lådor om du transporterar syre tankar i ett fordon lastutrymmet. Dessa gas cylindrar måste också vara fria från rörelsen.

• Ta bort alla cylinder från din bil omedelbart när du når din destination.