mynewspapers.net

Hur exakt är GPS-spårning?

Hur exakt är GPS-spårning?


GPS-enheter används ibland att spåra värdefulla objekt, till exempel bärbara datorer och bilar. Spårning med GPS ger mycket exakta resultat, men atmosfäriska förhållanden kan snedvrida resultaten.

Grad av Exakthet

GPS-satelliterna drivs av kustbevakningen ger noggrannhet till minst 7,8 meter 95 procent av tiden, enligt kustbevakningens GPS hemsida. Användare i allmänhet kommer troligen att ha bättre noggrannhet än detta för det mesta.

Variation

Verkliga noggrannheten i GPS-spårning beror delvis på kvaliteten på din enhet. Bästa enheterna har noggrannhet inom 3 meter 95 procent av tiden, enligt GPS grunderna.

Kul att

Från och med 2010 är GPS-systemet används av militären--kallas exakt positioneringsystem--mer exakt än civila GPS-enheter. I vissa områden av landet öka Wide Area Augmentation System satelliter noggrannhet bättre än 3 meter, enligt Garmin.