mynewspapers.net

Hur du tar den gemensamma jordbrukspolitiken av diskhon avlopp

Hur du tar den gemensamma jordbrukspolitiken av diskhon avlopp


Den vanligaste anledningen att ta den gemensamma jordbrukspolitiken av en diskbänk avlopp är att få tillgång så du kan rensa bort popup-proppen. Hår och tvål avskum fast i avloppet är de vanliga bovarna bakom en propp som inte lätt kommer att höja eller sänka. Dessa och andra främmande föremål fastnat runt proppen kommer också orsaka diskhon rinna långsammare.

Instruktioner

• Tryck ner kranen är hissen staven, om i proppen är så långt ner i avloppet att du inte kan greppa den gemensamma jordbrukspolitiken med handen. Om proppen fastnat, får det inte ta upp när du trycker ner på kranen stången.

• Nå under diskbänken och tryck ned den bortre änden av vertikala pivot staven. Den motsatta änden av pivot staven sätts in på baksidan av avloppet kroppen. Detta väcker proppen i avloppet ovan.

• Grepp locket ovanpå upp proppen. Skruva fast locket moturs och ta bort den från proppen.