mynewspapers.net

Hur du ställer in en violin bro

Hur du ställer in en violin bro


Bron på en fiol är den av trä som sitter mellan de två F-hål på toppen av instrumentets kropp. Medan bron på en violin är en enkel pjäs, dess lekar en viktig roll i ljudet av ditt instrument eftersom bron är det enda stödet för din violin strängar, som ger den spänning som behövs för trimning. Många början violin spelare börja betala till har bryggan ställa in på sina instrument, men så småningom inser jobbet är inte komplex och kan göras på bara några minuter.

InstruktionerSitta bekvämt i en stol och placera din fiol i knät, med hals vänd bort från dig. Slå på trim för att lossa strängarna. Det är inte nödvändigt att lossa dem hela vägen. Du vill att bara lös nog så att du kan placera din bro under strängarna och lyft.Skjut bron under strängarna på din fiol med den platta sidan av bron vänd mot stränghållare för fiol. Leta upp inbuktningar på de två F-hål på toppen av den violin kroppen.Höja violin bron mot dig. Detta orsakar strängarna att skärpa eftersom bron skapar spänning. Lossa strängarna om du behöver göra så för att höja bron fullt ut. Se foten av bron centreras mellan strecksatserna på F-hål.Placera i trådarna i skårorna på bron. Var noga med strängarna vilar tryggt i sina lämpliga Hack och kör rakt längs den violin hals, slå sedan på trim för att dra åt strängarna tills strängaspänningen säkrar bron. När bron är säkert, kan du finjustera din violin normalt.