mynewspapers.net

Hur du ställer in en Sony dröm maskin

Hur du ställer in en Sony dröm maskin


Utvecklad och tillverkad av Sony, ICF-C180 dröm maskin fungerar som en klockradio och väckarklocka. Den innehåller funktioner som en AM / FM tuner, justerbar snooze timer, nap timer och utrymme spara kub design. Dröm maskin set-up kräver både fastställande av aktuell tid och Alarmtid.

Instruktioner

Klockan

• Tryck och håll knappen "DST/klocka" tills du hör ett pipljud och timme displayen börjar blinka.

• Tryck på "+" eller "-" tills timmen är inställd på rätt tid.

• Tryck på "DST/klocka" en gång till minuten notering börjar blinka.

• Tryck på "+" eller "-" till minuten notering är inställd på rätt tid.

• Tryck på "DST/klocka" en gång. Du bör hör två pipsignaler och sedan se flash-tid och ett par gånger.

Larm

• Tryck antingen "Larm A" eller "Larm B"-knappen. Aktuella tiden visas.

• Vrid "Alarm tid som" nob den "+" eller "-" riktning för att ändra tid noteringen.

• Knappen samma alarm inställning du tryckt i steg 1 till slut ställa in alarmtid.