mynewspapers.net

Hur du skriva titeln på en bil i Texas

Hur du skriva titeln på en bil i Texas


I Texas, inte kan du enkelt ge en bil bort. Du måste registrera över titeln på fordonet samt. Texas har förenklat processen genom att aktivera en säljare att underteckna titel och överföra äganderätten till bilen till någon annan. Vad gör du om du inte hittar titeln? Vilka delar av titeln måste du registrera? Många människor vet inte svaren på dessa frågor. Tack och lov gör Texas Department of Motor Vehicles. De har även en hemsida än kan svara på många av dina frågor (se resurser).

Instruktioner

• Spela in trippmätaren avläsningar på bilen.

• Ta bort licens taggarna från din bil om du vill hålla dem. Om du väljer att hålla dem, kontakta Texas Department of Motor Vehicles instruktioner. Du kommer att behöva betala en liten avgift. Du kommer då att kunna använda Taggar på ett annat fordon.

• Läsa titeln noga för att bekanta sig med dess innehåll innan du skriver på den. När du fyller i titeln, har du en chans att göra det korrekt. Instruktioner på undersidan av titeln tydligt läsa: "Ta inte emot denna avdelning om det visar tecken på erasure, ändring eller stympning".

• Fyll i avsnittet om titeln märkt "Uppdrag i avdelning." Detta ligger på baksidan av titeln. Ange ditt namn, datum för överföring och vägmätare läsningen av bilen. Dessa fält kommer att märkas tydligt. Skriv inte i någon av de andra sektionerna. Den person som tar emot titeln kommer att slutföra dessa sektioner.

• Skriva ditt namn på framsidan av titeln i avsnittet märkt "Signatur ägare.". Din del av överföringsprocessen titel blir komplett. Titeln mottagaren kommer att hantera resten av transaktionen.