mynewspapers.net

Hur du skapar ett formulär för inmatning i Access

Hur du skapar ett formulär för inmatning i Access


Microsoft Access är en databas som lagrar information. Du kan använda Access för att skapa data inmatningsformulär. Former kan du lagra, hantera och Visa informationen i en databas. När du skapar ett formulär kan du ändra den genom att lägga till sådana poster som fält och textrutor. Du kan också skapa underformulär genom att lägga till en form till en annan. När du skapar en access-databas, kan du använda verktyget formulär i Access för att skapa ett formulär med enskilt objekt.

Instruktioner

• Starta Microsoft Access. Detta öppnar komma igång med Microsoft Office Access-fönstret.

• Klicka "Tom databas" på fliken "Ny" i Backstage-vyn.

• Ange ett filnamn för formuläret i rutan "Filnamn".

• Klicka "skapa". Detta öppnar en tom databas att arbeta med.

• Klicka på den tabell eller fråga i navigeringsfönstret som innehåller den information du vill visa i formuläret.

• Klicka på fliken "Skapa" och sedan "Form."

• Klicka på "Hem"-fliken och klicka sedan på "Visa" > "Formulärvyn" redigera fälten i formuläret.