mynewspapers.net

Hur du rensar koder på en Jeep Liberty

Hur du rensar koder på en Jeep Liberty


Du kan rensa koder på din Jeep Liberty med en omborddiagnos (OBD) I eller II scan tool. Om ditt fordon är 1996 eller senare, behöver du en OBD II scan verktyg; om det är äldre än 1996, behöver du en OBD Skanna verktyg. OBD-datorn får felkoder från sensorer placerade i hela friheten. Dessa koder kan hämtas med en scan verktyg för att diagnostisera problem i fordonet. När fordonet har servas eller repareras baserat på information från koderna, kan du radera felkoder med OBD-verktyget. Detta kommer att stänga av varning och service lamporna på panelen instrument.

Instruktioner

• Leta upp diagnostiska länk kontakt (DLC) på förarens sida av instrumentpanelen. Det ligger precis till höger om rattstången.

• Anslut OBD-verktyget till DLC. Sätter nyckeln i tändningslåset och förvandla det till "ACC" läge, utan för att starta motorn. De flesta Skanna verktyg kommer att driva på automatiskt när du gör detta. Om inte, leta efter på/av-knappen och slå på den.

• Vänta på verktyget att läsa och Visa koderna. För att klara koderna, välj "Ta bort koder" eller "Radera" kommandot från verktyget.

• Vänta på verktyget Rensa koderna. Det kommer att berätta det är färdigt genom att Visa "Skicka kommandot" eller återvända till huvudmenyn på verktyget.

• Koppla loss verktyget från DLC och stänga av fordonet.