mynewspapers.net

Hur du Prime en traktor dieselmotor

Hur du Prime en traktor dieselmotor


Dieselmotorer traktor kör på hydrauliska principer--flytande flöda från högt tryck områden till lågtryck områden. Detta innebär att om det finns luft i raden eller i bränsletanken, trycket sänks för mycket för diesel att flöda korrekt. Om detta händer (vanligen på grund av underhåll, utrustning ersättare och liknande), måste du prime din traktor dieselmotor för att få trycket tillbaka upp och låt diesel flöda igen.

Instruktioner

• Öppna leverans ventilen. Detta gör att dieseln når motorn.

• Aktivera utfall kontakten filtret närmast tanken. Detta kommer att öppna den och låta diesel och luft att komma ut.

• Pump priming handpump; diesel ska flyta ut ur avluftningsventilen.

• Fortsätta pumpa tills den diesel som kommer ur avluftningsventilen inte längre har luftbubblor. Detta tar en stund, så ha tålamod.

• Stäng utfall kontakten när dieseln körs utan bubblor.

• Framsteg genom filtren, upprepa denna process för var och en.

• Slå på motorn och idle det. Det kommer inte att köra mycket väl för att starta, men eftersom det tvingar ut eventuella kvarvarande luftbubblor det börjar vända.