mynewspapers.net

Hur du nivå smutsen i en gård för Sod

Hur du nivå smutsen i en gård för Sod


Levelling smutsen i en gård är ett viktigt steg i förberedelserna för en sod installation. Ojämn mark skapar klyftor mellan plattor när sod och små högar eller fördjupningar i smutsen kan skapa bevattning problem. Vatten rinner av sod överst på en liten ås eller mound, skapa torra markförhållanden, och stycketorv vid foten av kullen får för mycket vatten som ett resultat. Nivellering smuts förhindrar sod från uttorkning eller drunkna på grund av höjd problem.

Instruktioner

• Korrekt klassificering eller nivå problem runt huset. Jämna ut några högar av smuts och fyll i några hål eller fördjupningar. Använda jorden från de upphöjda områdena för att fylla i eventuella fördjupningar, om möjligt.

• Upprätthålla eller skapa en mjuk sluttning från basen av huset. Luta marken med en hastighet av 1ft. härkomst varje 50 ft från basen av kammaren för perfekt bevattning egenskaper.

• Till gården på ett djup av 6 till 12 inches till lossa jorden när alla hål är fyllda och grov betyget är etablerad.

• Jämna ut smutsen av krattar gården grundligt. Släta ut jämnat marken genom att dra baksidan av stål håva över smuts.